Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

קולנוע ביתי

המושג קולנוע ביתי עלול להישמע "גדול".

האם זה אומר שעכשיו אני חייב חדר ענק עם כורסאות כמו בקולנוע??

כשאני מתייחס למושג קולנוע ביתי אני רואה עצמי יושב או שוכב אל מול מסך עם מספר רמקולים המפוזרים בחלל ופשוט נהנה מחוויית צפייה ושמע שעוטפת אותי ומקנה לי תחושה של נוכחות בתוך הסצנה.

איך גורמים לחוויה שכזו?

נתחיל בכמה שאלות שאנו צריכים לשאול את עצמנו כדי להגדיר מספר / סוג רכיבים נדרשים, למשל:

מה התקציב המוערך שאנו מעוניינים להשקיע לעומת התוצאה הרצויה?

האם אנו מעוניינים לראות רמקולים בחלל או שמה הוא חייב להישאר נקי וחף מרמקולים בולטים?

האם אנו בעלי אוזניים חדות ורגישות לפרטים הקטנים בסאונד ואנחנו צריכים רמקולים מדויקים ומפורטים או שמספיק לנו לשמוע את החוויה הכללית?

האם יש לנו מקום למקם את הרמקולים כנדרש לפי הפריסה הנדרשת בקולנוע ביתי?

האם אנו רוצים נוחות הפעלה מקסימלית עם אפליקציה לשליטה או מספיק שלט פשוט להפעלה?

מיותר לציין שאין תשובה חד משמעית. כל אחד עם חלל המגורים שלו, התקציב שלו וטעמו האישי. ישנם כאלו שיעדיפו רמקולים קטנים על פני רמקולים גדולים בשל הנראות המינימלית בחלל. ישנם כאלו שיעדיפו את הרמקולים הגדולים כדי לקבל סאונד יותר איכותי על פני רמקולים קטנים.

לצורך מערכת קולנוע 5.1 אנו צריכים 5 רמקולים שיודעים להוציא את התדרים הגבוהים, בינוניים ומעט מהנמוכים ורמקול בודד היודע להוציא תדרים נמוכים העונה לשם סאב וופר.

בעולם מושלם, גובה רמקול מומלץ הוא הוא בקו אוזן של היושב בחלל. פיזור הרמקולים בחלל יבוצע תוך הנחה שאני יושב במרחק 3 מטר מהמסך. רמקול סנטר (האמצעי מבין השלושה הקדמיים) יש במרכז מעל או מתחת למסך וממורכז מימין ומשמאל למסך. רמקול ימין ימוקם בגובה אוזן בזמן ישיבה ויותקן במרחק של 1 מטר לפחות מהרמקול האמצעי. רמקול שמאל ימוקם בגובה אוזן בזמן ישיבה ויותקן במרחק של 1 מטר לפחות מהרמקול האמצעי. זוג רמקולים אחוריים ימוקמו במקביל לרמקולים ימין ושמאל קדמיים ובגובה זהה אך מעבר למיקום האדם היושב בחלל. אב וופר ימוקם בחזית אל מול האדם היושב בחלל ומומלץ להניחו על רצפה או ריהוט מסיבי שאינו מושפע מוויברציות המיוצרות על ידי הסאבוופר.

השלב הבא הוא לחבר את הרסיבר אל הרמקולים בהתאם למיקומם בחלל ולחבר את הרסיבר לטלוויזיה ולמקורות שמע ותמונה כגון: ממיר , די וי די' סטרימר ועוד..

סט רמקולים הנוכחי יפוזר בחלל ויחוברו לרסיבר קולנוע ביתי. הרסיבר הוא זה האמון על העבודה השחורה של מיתוג בין מקורות שמע וצפייה והצגתם על המסך והשמעתם בפורמט הרצוי לטעמכם על גבי הרמקולים.

מרגע זה, כל שעליכם לעשות הוא לקחת שלט להתרווח בכורסא וליהנות מחוייה של סרט, הופעה או משחק כדורסל.