Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

רשת מחשבים ו- WIFI

מה היא רשת מחשבים?

רשת מחשבים היא תשתית קווית או אלחוטית המאפשרת העברת נתונים בין מכשירים כגון מחשבים, מדפסות, טלפונים ניידים, ועוד..

קיימות 2 דרכים להעביר תקשורת מחשבים כאשר אחת משלימה את השנייה.

  1. תקשורת קווית / כבלים – תקשורת העוברת על גבי כבלים ייעודיים ומתאפיינת במקצבים גבוהים ובהתאם לסוג הכבל.

  2. תקשורת אלחוטית / WIFI – תקשורת העוברת בצורה אלחוטית וללא כבלים. מתאפיינת בקצב העברת נתונים מוגבלת הן מבחינת המקצבים והן מבחינת מרחק שידור.

איך בוחרים סוג רשת רצויה?

שלב ראשון, עלינו לבדוק מה אנו מצפים שרשת המחשבים בביתנו תבצע? איפה ימוקם ציוד רשת כגון: מדפסת רשת, מחשב נייח, טלוויזיה חכמה ועוד. ברגע שהגענו להבנה לגבי מיקום ציוד עתידי נוכל לעבור לשלב בירור סוג הציוד ומהירות העבודה שלו ברשת (קצב העברת תקשורת נתונים בציוד קצה).

נכון להיום, העדיפות היא תמיד לדאוג שתשתית הרשת הקווית תתאים לציוד הנוכחי ותהיה עדכנית גם שנים רבות קדימה. המלצה זו תמנע מכם להוציא כסף מיותר כל כמה שנים.

לאחר בירור הצרכים בבית הלקוח בנושא הציוד הקווי, ניתן לעבור לבירור הצרכים בנושא התקשורת האלחוטית. מהם האזורים בהם אנו רוצים לקבל כיסוי אלחוטי ובאיזה מהירות אנו רוצים לגלוש ברשת האלחוטית.

היות ומגוון הציוד האלחוטי הוא רחב, גם פה אנו נדרשים להבין את הצרכים ולהתאים את הציוד בהתאם. ככל שנדרש שטח נרחב לכיסוי , קצב העברת נתונים מהיר יותר וחיבור מרובה של מכשירים, אנו נדרשים להעלות את רמת ציוד הרשת לצורך עבודה חלקה ותקינה של הרשת במינימום תקלות.

בבית בו קיימים מספר רב של התקנים ברשת כגון: 4 טלפונים ניידים חכמים, טאבלט אחד או שניים, מחשב נייד או שניים, ממירים של טלוויזיה עם VOD על גבי הרשת כבר מומלץ לעבור לציוד קצת יותר איכותי המאפשר ריבוי משתמשים וקצב העברת נתונים גבוה. בצורה זו, כולם יכולים לגלוש באינטרנט במקביל וללא האטה של מכשיר אחד על חשבון השני. התוצאה הסופית, גלישה נוחה מהירה וחלקה לאורך השימוש באינטרנט.

כאשר אנו מתכננים רשת מחשבים בבית, עלינו למפות את הצרכים בכללותם על גבי התוכנית אדריכלית ולוודא את מיקומם המדויק של הרכיבים לצורך קבלת מראה אסטטי ופרקטי במידה זהה. כאשר אנו ממקמים נקודת תקשורת מחשב, אנו מוודאים שקיימת בצמוד נק' חשמל, הרי מחשב צריך חשמל לעבודה ונקודת רשת מחשב לצורך גלישה.

אם הנכם בונים בית, חשוב לתת הנחיות מדויקות ולסמן יחד עם הקבלן/חשמלאי את מיקומי נקודות רשת המחשב ונק' החשמל הנלוות לכך.

היכרות מעמיקה עם התוכנית האדריכלית בדגש על ריהוט ומערכות כגון מסכים, מחשבים, מדפסות, ריכוזי אודיו וקולנוע ביתי, מיקומי ממירים ונקודות גישה אלחוטיות הם חלק קריטי בתכנון הרשת.

איש תקשורת מנוסה ידע לתכנן וליישם עבורכם רשת מחשבים מלאה בצורה יפה אסטטית ובעלת יציבות גלישה וביצועים טובים.