Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

אזעקה כן או לא

הרבה אנשים שואלים אותי בשנים האחרונות למה אני צריך מערכות מיגון או אזעקה בכלל?

תשובתי היא פשוטה.

בימים בהם פשיעת הרכוש גואה ולכוחות הביטחון אין את היכולת הממשית למנוע פריצות לצערנו, אנו נאלצים לשמור על רכושנו ועל בני ביתנו בכוחות עצמנו. כמו כן, בהרבה מקרים כאשר רוצים לבטח את תכולת הבית, קיימת דרישה של חברת הביטוח להתקין מערכת אזעקה. מתוך ניסיון, מערכת אזעקה אפקטיבית בדגש על מיגון חיצוני (כזו שהאזעקה פועלת לפני שמישהו התפרץ אל תוך הבית) פשוט מונעת פריצה ב-99% מן המקרים. סיבה נוספת להתקנת אזעקה נעוצה בעובדה שבמקרה של גניבת רכוש, חברת הביטוח אינה מכסה את העלות המלאה של הנזק ולעיתים ההחזר מגוחך. זעקה אפקטיבית תמנע את הפריצה ואת ההפסד הכספי הנובע מכך. כאשר אתם בונים בית, חשוב לתת הנחיות מדויקות ולסמן יחד עם הקבלן/חשמלאי את מיקומי הגלאים ואביזרי האזעקה וזאת לאחר היכרות מעמיקה עם התוכנית האדריכלית תוך התחשבות בצמחיה ואלמנטים נוספים עתידיים בהתנהלות הבית ביום בו הדיירים כבר יגורו בבית. יש מיגון טוב מנוסה ידע להתאים את המערכת שהכי מתאימה לצורכיכם ואת הגלאים והמיקומים הנכונים של כלל אביזרי האזעקה לקבלת תוצאה אסטטית ואפקטיבית ביותר. זכרו כי מערכת שאינה מתוכננת כראוי עלולה לייצר אזעקות שווא בסופו של דבר מהוה מטרד ומהר מאד מפסיקים להפעיל אותה.